April 3, 2021

Torah Portion Numbers 9:22-10:36;

Haftorah -;

Psalm 102;

Apostolic Scripture 1 Corinthians 14:1-19;

 

April 10, 2021

Torah Portion Numbers 11:1-35;

Haftorah Isaiah 50:2, 59:1;

Psalm 103;

Apostolic Scripture 1 Corinthians 10:1-17;

 

April 17, 2021

Torah Portion Numbers 12:1-16;

Haftorah -;

Psalm 104;

Apostolic Scripture Romans 11:22-13:4;

 

April 24,2021

Torah Portion Numbers 13:1-33;

Haftorah Joshua 2:1;

Psalm 105;

Apostolic Scripture Hebrews 11:24-31, James 2:24-26;